Foreslå et prosjekt

Om prosjektet

Her kan du foreslå et prosjekt som du tror flere sameier/borettslag vil være interessert i. Kom gjerne også med forslag til prosjektmål i meldingen under, men husk at prosjektmål ikke er det samme som leveranser.

Når det gjelder utvelgelsen av leverandør så vil de viktigste kriteriene alltid være:

  • Pris
  • Kvalitet
  • Referanser

Foreslå et prosjekt i skjemaet nedenfor