Sameieforsikring

Om prosjektet

Dette er et felles prosjekt hvor flere sameier går sammen for å få tilbud på sameieforsikring. Målet er å få bedre betingelser ved at vi går sammen og blir en stor kunde.

Forsikringspakken skal ha meget gode dekninger som vil ivareta sameiets interesser på best mulig måte. Dette innebærer at bygningene må være dekket på heldekningsvilkår. Det vil si at bygningen i tillegg til skade ved brann, vann og tyveri også er dekket for ytre skader (kasko) samt indre skader som for eksempel maskinskade på ventilasjons eller callinganlegg. I tillegg må det være inkludert dekninger som rettshjelp, styreansvar, skadedyrbekjempelse, påbud, samt husleietap i inntil 36 mnd.

  • Pris
  • Kvalitet
  • Referanser

Bli med på dette prosjektet ved å fylle ut skjema nedenfor

Det er ikke bindende å melde seg på. Dere vil kun få et tilbud fra valgt leverandør.