Skifting av vinduer

Om prosjektet

Prosjektet består av prosjektering og innstallering av nye vinduer. Prosjektmålene er:

  • Energieffektive leiligheter og fellesareal
  • Bevare arkitektonisk utseende
  • Barnesikkert

Nye vinduer øker verdien på leilighetene, gir redusert oppvarmingsbehov og gir økt sikkerhet og trygghet. I utvelgelsen av leverandør vil de viktigste belutningskriteriene være:

  • Kvalitet
  • Pris
  • Referanser

Bli med på dette prosjektet ved å fylle ut skjema nedenfor