Tilstandsvurdering

Om prosjektet

Prosjektet er foreslått av Markveien 51. Hensikten med dette prosjektet er å få informasjon om byggningsmassens tilstand. Dette vil gjøre det enklere å prioritere vedlikeholdstiltak og vil fjerne overraskende feil og mangler. Prosjektmålene er:

  • full informasjon om konstruksjonens tilstand
  • oversikt over anbefalte vedlikeholdstiltak

Riktig vedlikehold holder de uforutsette kostnadene nede, men for å kunne prioritere riktig vedlikehold trenger man informasjon om byggets tilstand. I utvelgelsen av leverandør vil de viktigste belutningskriteriene være:

  • Pris
  • Kvalitet

Prosjektet vil bli gjennomført av et selskap som er ledende på fagfeltet.

Bli med på dette prosjektet ved å fylle ut skjema nedenfor

Det er ikke bindende å melde seg på. Dere vil kun få et tilbud fra valgt leverandør.