Tilstandsvurdering

Om prosjektet

Hensikten med dette prosjektet er å få informasjon om bygningsmassens tilstand. Dette vil gjøre det enklere å prioritere vedlikeholdstiltak og vil fjerne overraskende feil og mangler. Prosjektmålene er:

  • Få forvaltningsrelevant informasjon om bygget
  • Få en anbefaling om nødvendig vedlikehold med grove kostnadsestimater

Riktig vedlikehold holder de uforutsette kostnadene nede, men for å kunne prioritere riktig vedlikehold trenger man informasjon om byggets tilstand. I utvelgelsen av leverandør vil de viktigste beslutningskriteriene være:

  • Pris
  • Kvalitet

Prosjektet vil bli gjennomført av et selskap som er ledende på fagfeltet.

Bli med på dette prosjektet ved å fylle ut skjema nedenfor

Det er ikke bindende å melde seg på. Dere vil kun få et tilbud fra valgt leverandør.